Tilbake

Arrangement

Kommunestyremøte

Kongsberg kommune, politisk sekretariat
politisk.sekretariat@kongsberg.kommune.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Sølvsalen, Krona
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis

Beskrivelse:
Kommunestyret er kommunens øverste organ. Møtet er åpne for almenheten men pga Koronapandemi vil det være meget begrenset med tilhørerplasser.
Møtet overføres på kommunal WebTV

Saksliste for møtet ligger her
https://bit.ly/33ibPYT

Lenke til WebTV
https://www.kongsberg.kommune.no/nyheter/kommunestyret-pa-webtv/