Tilbake

Arrangement

Per Hess - "Silver Mind"

Kongsberg Kunstforening
kongsbergkunstforening@gmail.com
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Låven, Myntgt. 3
Kategori: Musikk, kunst og scene
Pris: Gratis
https://www.kongsbergkunst.no/utstilling/per-hess
https://www.perhess.com

Beskrivelse:
I sin omfattende, stedsspesifikke utstilling viser Per Hess neonarbeider, malerier, performance, daguerrotypier og grafiske arbeider.
Utstillingen åpnes kl 13.00 lørdag 12.06 av Kjetil Røed. Deretter vanlig åpningstid fra kl 12.00 til 16.00
Første utstillingsperiode varer til og med 11.07. Utstillingen gjenåpnes 05.08 og avsluttes 22.08.

Per Hess (1946) er født og vokst opp på Kongsberg og kjenner byens historie og utvikling godt. Kongsbergs unike historie, både industrielt og kulturelt, spenner over snart 400 år, fra tidlig gruvedrift med utvinning av sølv, til samtidens høyteknologiske og globaliserte industri som også omfatter det høyaktuelle debatt-temaet norsk våpenproduksjon.
Per Hess har hatt en rekke utstillinger i inn og utland, og ikke minst deltatt på den prestisjefylte Venezia Biennalen i 2013. I 2017 mottok han Norske billedkunstneres største kunstpris, Rune Brynestads minnestipend.
I sin omfattende, stedsspesifikke utstilling viser Per Hess neonarbeider, malerier, performance, daguerrotypier og grafiske arbeider. Her knytter Per Hess Kongsbergs historie opp mot et lokalt/nasjonalt/globalt perspektiv, som i Utvalgte Norske forsvarsministere, en portrettserie av forsvarsministrene i Norge fra 1999 og frem til i dag, utført i silketrykk på bladsølv. I sine arbeider speiler Per Hess vår samtid og peker på situasjoner som vi ikke kan unnslippe men som vi tvert i mot må ta stilling til for å forberede oss på en utfordrende fremtid. Kongsbergs høyteknologiske industriutvikling åpner opp for utformingen av ny teknologisk og økonomisk kultur, men gir samtidig utfordringer for vår humanistiske kultur. Balansen i vårt ytre/indre rom påvirkes og forskyves. Utstillingen inviterer til engasjement og refleksjon.
Neonverket Silver Mind, som også er utstillingens tittel, refererer til hunden Silver som kunstneren vokste opp med og til hvordan sølvets utvinning påvirket de som har vokst opp på Kongsberg. Sølv er en del av byens kultur og er med i flere av arbeidene som vises. Silver Mind refererer også til en metode: Hvordan vi tenker, fører til hvordan vi handler.
Del