Tilbake

Arrangement

Åpen kirke

Nore kirkelige fellesråd
kirkekontoret@nore.kirken.no
 
Lokasjon: Nore og Uvdal
Lokasjon: Skjønne kirke
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis
https://nore.kirken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/124/Apen-kirke-22-juli

Beskrivelse:
På 10-årsdagen for Utøya-hendelsen vil Skjønne kirke være åpen i to timer, fra kl 17.30 til 19.30.

Mellom 17.30 og 19.30 er du velkommen til å komme når du vil og gå når du vil. Det vil bli spilt meditativ musikk, og det vil bli anledning til å tenne et lys hvis du ønsker.

Hjertelig velkommen til en stund i ro og ettertanke.

Av hensyn til eventuell smittesporing må alle registrere seg med navn og telefonnr. når de kommer.
Del