Tilbake

Arrangement

LABROMUSEENE

Lågdalsmuseet og Labromuseene
laagdalsmuseet@buskerudmuseet.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: 30/70/100/200 (familie)

Beskrivelse:
Åpent alle dager kl. 11 - 17. Labromuseene består av tre museer som ligger sør for Kongsberg i de naturskjønne omgivelsene ved Labrofossen.

Vassdragsmuseet har tilholdssted i Labro kraftstasjon, og skal dokumentere og formidle vannet som ressurs langs Numedalsvassdraget. Fløtingsmuseet ligger i Damhuset, og viser hvordan skogsdriften og tømmerfløtingen i Numedalsvassdraget foregikk. Vegmuseet har et mål om å presentere veghistorien i Region Sør.
På aktivitetsområdet er det rom for læring og lek. Her har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Hvert år arrangeres aktivitetsdager for store og små.
Nye formidlingstilbud. Hør historien til arbeiderne fra 1920-tallet og historien om da taket på kraftstasjonen raste sammen....

Velkommen til et innholdsrikt besøk!
Del