Tilbake

Arrangement

Workshop m/Skeiv Ungdom: Restart

Kongsberg Pride
kongsbergpride@gmail.com
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Kongsberg Næringsforum
Kategori: Barn & ungdom
Pris: Gratis

Beskrivelse:
Velkommen til en spennende workshop for ungdommer (ca 13-20 år) med Skeiv Ungdom.
Restart er et interaktivt undervisningsopplegg basert på normkritisk metode. Undervisningen tar for seg temaene identitet, normer, privilegier, kjønn og seksualitet og er tilpasset ulike aldre.

Fritidsarenaer er ofte en kilde til et meningsfylt og trygt fellesskap utenfor skolen, og kan dermed være med på å øke livskvalitet og mestring. Restart Fritid er et prosjekt som skal sørge for at disse arenaene oppleves trygge og inkluderende for unge skeive.

Unge skeive og andre som ikke opplever å passe inn i rammene for kjønn og seksualitet er mer utsatt for både fysisk og psykisk uhelse enn andre. Mange opplever mobbing og utenforskap på skolen, noe som gjør det forebyggende arbeidet på fritidsarenaer svært viktig.

Restart Fritid dekker alle fritidsarenaer hvor unge møtes. Dette innebærer fritidsklubber, folkehøgskoler, idrettsforeninger, korps, ungdomspartier og kulturskoler, samt alt annet som faller under kategorien fritidsarena.

Opplegget varer ca 2 timer. Ta med en venn!
Del