Tilbake

Arrangement

Filosofikafe` med Jørn Hjulstad

Folkeuniversitetet Senior Kongsberg
ellen.kvarna@folkeuniversitetet.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Kirketorget 4 A
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Medlemmer kr. 100,-, Ikke medlem kr. 150,- pr. gang

Beskrivelse:
Også dette semesteret er det vår egen tid som står på programmet, en tid vi gjerne omtaler som modernitet. Med støtte i filosofi og sentrale litterære tekster, inklusive andre kunstuttrykk, skal vi undersøke hva som kjennetegner moderniteten. Rent pedagogisk kan moderniteten oppsummeres med troen på de tre F’ er:
- Troen på friheten
- Troen på fornuften
- Troen på fremskrittet
Vi skal også trekke inn tenkere fra vår egen samtid som hevder at den moderne tiden er forbi og at vi befinner oss i en ny tid – en tid etter moderniteten – nemlig postmodernismen.
Hvordan dette standpunktet begrunnes, skal vi studere nærmere med støtte i filosofi og ulike postmoderne uttrykk. Stikkordsmessig vil vi fokusere på følgende:
- Tiltroen til vitenskapen er borte
- Verden er blitt ubegripelig
- Tiltroen til mennesket er borte
Ingen forkunnskaper er nødvendig. Du kan fint bli med selv om du ikke deltok på vårens filosofiske treff, der vi avsluttet med mellomkrigstiden. Kom når det passer. Du er ikke avhengig av å delta på alle fem ettermiddagene for å få utbytte av Filosofi kaféen.

Velkommen skal du være til innledende forelesninger og etterfølgende samtaler med kaffe og ferske hveteboller.

MELD DEG GJERNE PÅ HVER GANG TIL 97 97 90 67/47 47 61 83

Del