Tilbake

Arrangement

Foredrag: Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet

Kongsberg bibliotek
kongbib@kongsberg.folkebibl.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: bibliotek
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis

Beskrivelse:
Velkommen til foredrag med tema «Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet». Foredragsholder Astri Johanne Holm hun har nettopp fullført en erfaringsbasert master i etterforskning på Politihøgskolen. Masteroppgaven heter: «Hvilke vurderinger ligger til grunn for anmeldelser av vold i nære relasjoner?». Les mer om oppgaven her: https://www.politihogskolen.no/forskning/forskningsaktiviteter/vurderinger-grunn-anmeldelser-av-vold-i-nare-relasjoner/

Arrangementet er i samarbeid med Kongsberg Soroptimistklubb

Del