Tilbake

Arrangement

Hva gjør vi i kultur og velferd?

Kongsberg bibliotek
kongbib@kongsberg.folkebibl.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Sølvsalen
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis

Beskrivelse:
Arrangementet er i Sølvsalen. Presenterer: Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef kultur og velferd

Kultur og velferd drifter på oppdrag og rammer fra kommunestyret.

Her finner du følgende spennende fag:
NAV
Ung kultur (kulturskole, vitensenter, ungdomskafeer, utekontakter, Heng igjen, produksjoner)
Integrering (flyktninger, fritidskontakttjeneste, Startlån)
Bibliotek (litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass, Ung i bibliotek)
Utvikling og anlegg (musikkteater, park, idrettsanlegg, friliftsliv, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg, byrom, skøytebaner, stier og løyper, urbant landbruk, bybonde, tilskudd foreningsliv, samarbeidsavtaler kulturinstitusjoner. Kulturanleggsplan 2022 – 2025)
Idretts-og svømmehall
Frivilligsentral

Hvordan tilrettelegger disse?

Del