Tilbake

Arrangement

Åpent temamøte om: HØRSEL OG PSYKISK HELSE

HLF Kongsberg Hørselslag
kongsberg@hlfbuskerud.no
 
Lokasjon: Kongsberg
Lokasjon: Krona – Hasbergs vei 36, Kongsberg, i «Becker auditorium» (hos USN), Til venstre, etter inngangen nede i 1. etg.
Kategori: Andre aktiviteter
Pris: Gratis
https://www.facebook.com/events/691610596242854/?ref=newsfeed
https://detskjer.kongsberg.no/event.php?eid=5459
https://www.hlf-kongsberg.com/temamoter/
https://bit.ly/20231120

Beskrivelse:
Foredrag om HØRSEL OG PSYKISK HELSE
ved forsker Bo Lars Engdahl
fra Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Foredraget belyser:
* Er nedsatt hørsel en risikofaktor
for å utvikle demens?
* Hva sier forskningen om dette -
er det en sammenheng?

Enkel bevertning (kr.25)
NB! Betaling: Kun kontanter eller Vipps

Entre: Gratis. Alle er hjertelig velkomne!

Del